نوشته‌ها

Treasure-Map

گنج نامه چیست | نسخه های گنج

گنج نامه چیست | نسخه های گنج | نقشه گنج قدیمی

گنج نامه

گنج نامه

براي بسياري سؤالاتي به‌وجود مي‌آيد كه آيا گنج واقعيت دارد و اين اشياي قديمي اتفاقي پيدا شده‌اند يا گروهي گنج‌نامه و نقشه‌هايي داشتند كه توانسته‌اند با یک به آنان دسترسي پيدا كنند و به فروش ميليوني و گاهي ميلياردي آن دست بزنند؟

ادامه مطلب